Over de FSA

De Financiële Studievereniging Amsterdam (FSA) is dé studievereniging voor
financieel georiënteerde studenten aan de economische faculteiten van de
Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU).

De FSA fungeert als intermediair tussen studenten en het bedrijfsleven. Daartoe
organiseert de FSA gedurende het gehele collegejaar nationale en internationale
projecten binnen één van onze vier pijlers: Accountancy, Banking & Finance,
Consultancy en Investments. Daarnaast organiseert de FSA ook overkoepelende
projecten, zoals de Beroependagen, die niet speciaal binnen één van de pijlers
vallen.

Alles bij elkaar bestaat de portefeuille uit 15 verschillende projecten met
elk een eigen commissie. Naast inhousedagen organiseert de FSA ook projecten
zoals het Ideas of Tomorrow, de London Banking Tour, Consultition, het Research
Project en natuurlijk de Beroependagen. Dit resulteert in een brede dekking
van voornamelijk ouderejaars studenten van de UvA en de VU.

Kijk voor meer informatie en een compleet projectoverzicht op onze website: www.fsa.nl