Commissie

 

 

De Beroependagen wordt georganiseerd door de Financiële Studievereniging Amsterdam (FSA) en de Vereniging Studenten Actuariaat en Econometrie & Operationele Research (VSAE).

Beide verenigingen zijn de grootste in hun soort en toonaangevend in hun vakgebied. De FSA is actief op zowel de Vrije Universiteit als de Universiteit van Amsterdam, de VSAE is actief op de Universiteit van Amsterdam.

De verenigingen hebben zeer ruime ervaring met de organisatie van projecten op regionaal, nationaal en internationaal niveau waarbij het doel om een brug te slaan tussen studie en praktijk te allen tijde voorop staat.

De Beroependagencommissie 2018 is als volgt samengesteld: