Over de VSAE

De Vereniging Studenten Actuariaat en Econometrie & Operationele Research (VSAE) aan de Universiteit van Amsterdam is één van de grootste studieverenigingen in haar soort.

De VSAE behartigt de belangen voor alle studenten:

  • Actuariaat
    Pensioen- en verzekeringswiskunde
  • Econometrie
    Het kwantificeren van economische relaties door middel van wiskundige modellen
  • Operationele Research
    De logistieke en besliskundige kant van econometrie

De drie richtingen van de VSAE omvatten gezamenlijk ongeveer 800 studenten, waarvan meer dan 120 zich actief bezig houden met de organisatie van de diverse activiteiten, zowel inhoudelijk als ontspannend. Zo organiseert de VSAE onder andere het Actuariaatcongres, de Econometric Game, de Landelijke Econometristendag, het International Study Project, the Experience en uiteraard de Beroependagen. Verder geeft de VSAE het vakinhoudelijke en wetenschappelijke tijdschrift Aenorm uit.

Door middel van deze activiteiten probeert de VSAE de studenten een breed overzicht te geven van de mogelijkheden binnen hun vakgebied en zorgt zij zowel voor een inhoudelijke verdieping van de studietijd, als voor persoonlijke ontwikkeling van de studenten.
Kijk voor een volledig overzicht van onze projecten en activiteiten op www.vsae.nl.