Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.beroependagen.nl

Door deze website te bezoeken of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Hoewel de website van de Beroependagen met veel zorg is samengstelt en er wordt gestreefd naar een zo up-to-date mogelijke website, kan de Beroependagen geen verantwoordlijkheid en aanspakelijkheid accepteren voor het gebruik, juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie van deze website.

Auteursrecht

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn in eigendom of licentie bij de instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.