Bedrijven

De Beroependagen is een jaarlijks terugkerend evenement dat door de Financiële Studievereniging Amsterdam (FSA) en de Vereniging Studenten Actuariaat, Econometrie en Operationele Research & Management (VSAE) gezamenlijk wordt georganiseerd.

 

Deze 21e editite van de Beroependagen biedt uw bedrijf een unieke kans om in contact te komen met talentvolle en gekwalificeerde studenten. Studenten die aan dit evenement deelnemen volgen veelal een econometrische, (financieel) economische of bedrijfskundige studie. Daarnaast neemt het aantal studenten met een technische of IT achtergrond de laatste jaren sterk toe. Een groot aantal van hen bevindt zich in de laatste fase van hun studie en zal zich daarom specifiek willen verdiepen in voor hen interessante bedrijven. Daarnaast zullen er ook beginnende studenten aanwezig zijn die zich willen oriënteren op de mogelijkheden die hun studie in de praktijk biedt. 

Met een deelname aan de Beroependagen 2018 kunt u in contact komen met potentiële werknemers en daarnaast de naamsbekendheid van uw bedrijf onder studenten vergroten. De onderdelen die worden aangeboden zijn zowel los als in combinatie af te nemen. Voor bepaalde onderdelen kunt u studenten op basis van hun CV selecteren. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de studenten verklaart het succes van de voorgaande edities van de Beroependagen. 

Mocht u geïntresseerd zijn om deel te nemen aan de Beroependagen en/of vragen hebben over de onderdelen die u bij ons kunt afnemen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@beroependagen.nl