Bedrijven

De Beroependagen is een jaarlijks terugkerend evenement dat door de Financiële Studievereniging Amsterdam (FSA) en de Vereniging Studenten Actuariaat, Econometrie en Operationele Research & Management (VSAE) gezamenlijk wordt georganiseerd.

Deze 20e editie van de Beroependagen biedt uw bedrijf een unieke kans om nader in contact te komen met talentvolle en gekwalificeerde studenten. Studenten die aan dit evenement deelnemen volgen veelal een econometrische, (financieel) economische of bedrijfskundige studie. Een groot aantal van hen bevindt zich in de laatste fase van hun studie en zal zich daarom specifiek willen verdiepen in
voor hen interessante bedrijven.

Daarnaast zullen er ook beginnende studenten aanwezig zijn die zich willen oriënteren op de mogelijkheden die hun studie in de praktijk biedt. U kunt door middel van presentaties en/of workshops, eventueel in combinatie met één van de andere onderdelen, in contact komen met potentiële werknemers. Voor bepaalde onderdelen kunt u studenten op basis van hun CV selecteren. Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van de studenten verklaart het succes van de voorgaande edities van de Beroependagen.

Mochten er vragen onbeantwoord blijven, wees dan zo vrij om contact met ons op te nemen via info@beroependagen.nl